Friday, October 22, 2021


Concurs de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţia proprie de…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at august 17, 2021

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţia proprie de învăţământ, program de studii postliceale, învățământ militar preuniversitar, cu durata de 1 an, sesiunea 2021, pentru locurile repartizate sistemului poliţiei penitenciare, astfel:

Cursuri de zi, cu durata studiilor de 1 an – 240 locuri, repartizate după cum urmează:

a) Specializarea Siguranța deținerii și regim penitenciar
– 20 de locuri – femei
– 199 de locuri – bărbați

b) Specializarea economico-administrativ

– 21 de locuri – bărbaţi și femei

Candidații la concursul de admitere organizat de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2021, pot opta pentru o singură specializare dintre cele două menționate.

Înscrierea la concursul de admitere presupune, astfel, exprimarea unei singure opțiuni și constituirea unui singur dosar de candidat.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea septembrie – octombrie 2021, se organizează în baza Metodologiei de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, întocmită conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3917/C/28.07.2021, documente care pot fi consultate accesând următorul link: http://anp.gov.ro/blog/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciare-targu-ocna/.

Candidații la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute de Art 6 din Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă minimum 18 ani împliniţi până la data înscrierii la concursul de admitere şi capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihologic;
f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare. Procedura privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului este cea reglementată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare şi a Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare;
g) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ sau de formare profesională;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
k) să nu deţină grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de agent de poliţie penitenciară;
l) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, în condiţiile stabilite în prezenta metodologie-cadru;
m) să accepte prin acord scris condiţiile de şcolarizare specifice învăţământului militar preuniversitar stabilite prin statutul elevilor SNPAP, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis” la concursul de admitere.

Depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere se realizează până la data de 03 septembrie 2021, la sediul uneia dintre unitățile penitenciare subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, de preferință unitatea cea mai apropiată de domiciliul candidatului.