Saturday, May 25, 2024


31,36% rata de promovare pentru Bacău la Bacalauretul de toamnă

Rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 (înainte de contestaţii), la nivelul judeţului Bacău,…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate , at septembrie 1, 2021

Rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 (înainte de contestaţii), la nivelul judeţului Bacău, este de 31,36%.

Din totalul candidaților promovați (276), 200 fac parte din promoţia curentă, iar 76 sunt din promoţiile anterioare. Pentru candidaţii din promoția 2020-2021, rata de promovare este de 32,36%, iar în cazul promoțiilor anterioare, rata candidaților promovați este de 29,01%.

La probele scrise s-au prezentat, în total, 880 de candidaţi din cei 1.053 înscrişi. Pentru fraudă sau tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat provenit de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti (acesta nu se va putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului).

Cea mai mare medie pe judeţ, respectiv 9.48, a fost obţinută de către un candidat absolvent al Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moineşti. Următoarea medie este de 9.15 şi aparţine unui absolvent al Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” Bacău.

Rezultatele (înainte de contestaţii) înregistrate în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021 au fost afișate astăzi, 31 august, în cele 5 centre de examen organizate la nivel de judeţ – trei în Bacău (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” şi Colegiul Economic „Ion Ghica”), unul în Oneşti (Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”) şi unul în Comăneşti (Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”) -, dar şi pe pagina web dedicată a Ministerului Educaţiei http://bacalaureat.edu.ro/. La fel ca în prima sesiune, rezultatele sunt publicate prin anonimizare, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Pentru a fi declarat promovat, candidatul trebuie să obţină media minimă a examenului de 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă să fie de 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidatul eliminat.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, tot astăzi, 31 august, în intervalul orar 12.00-18.00. În cazul formulării și transmiterii în sistem electronic a contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit, pe lângă cerere şi o copie după actul de identitate, inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, după soluționarea contestațiilor (1-3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie 2021.