Sunday, July 14, 2024


Care este stadiul proiectelor de insfrastructură rutieră din Moldova şi Bucovina

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, miercuri, că în contextul interesului major manifestat cu privire la…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 18, 2021

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, miercuri, că în contextul interesului major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei şi Bucovinei, va publica bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni, dar şi etapele care trebuie parcurse.

Conform situaţiei actuale, pentru Autostrada Buzău – Focşani, în cadrul Studiului de Fezabilitate au fost implementate toate observaţiile Companiei şi urmează ca indicatorii tehnico-economici să fie supuşi avizării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul CNAIR. De asemenea, avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de obţinere, iar procedura de dobândire a Acordului de Mediu este aproape de final.

În ceea ce priveşte Autostrada Focşani – Bacău, Studiul de Fezabilitate, revizuit conform observaţiilor beneficiarului, a fost transmis de către prestator, iar în prezent acesta se află în curs de analiză în cadrul departamentelor de specialitate din cadrul CNAIR, urmând ca până în data de 25 noiembrie 2021 să fie finalizată această analiză. La ora actuală, prestatorul elaborează Proiectul Tehnic, în timp ce Avizul de Gospodărire a Apelor se află în curs de obţinere, iar procedura pentru Acordul de Mediu a intrat deja într-o fază avansată.

Pentru Autostrada Bacău – Paşcani, prestatorul implementează în cadrul Studiului de Fezabilitate observaţiile tehnice emise de CNAIR, urmând să retransmită varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate. În plus, Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observaţiilor emise de către CNAIR, Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de dobândire, iar procedura de obţinere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Potrivit sursei citate, în cazul autostrăzii Paşcani – Suceava au fost demarate procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi, în mod simultan, a început procedura de procurare a Acordului de Mediu.

Cât priveşte Autostrada Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, prestatorul a înaintat Analiza Multicriterială privind alegerea variantei optime de traseu Etapa 1, ce are ca scop stabilirea traseului optim. Totodată, au fost organizate discuţii cu reprezentanţii autorităţilor publice locale în vederea definitivării traseului, s-a solicitat modificarea traseului pe sectorul cuprins între Leţcani şi Golăieşti astfel încât impactul asupra zonelor locuite să fie minim, iar până în prezent au fost primite puncte de vedere cu privire la traseul autostrăzii pe sectorul Leţcani – Golăieşti doar de la câteva unităţi administrativ-teritoriale (UAT).

Referitor la Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ, datele actualizate relevă faptul că Studiul de Fezabilitate revizia 3 a fost înaintat Beneficiarului în data de 25 octombrie 2021 (secţiunea I şi III), asupra documentaţiei fiind emise observaţii în data de 4 noiembrie 2021. ‘În prezent, Prestatorul, integrează în cadrul documentaţiei observaţiile emise, iar termenul de predare a Studiului de Fezabilitate asumat de către acesta pentru întreg sectorul de autostradă, este data de 07.12.2021’, subliniază CNAIR.

Pentru Autostrada Braşov – Bacău, la momentul actual, se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă. De asemenea, prestatorul implementează, în cadrul documentaţiei AMC 2, observaţiile emise de către CNAIR şi de către consultantul Jaspers, iar după retransmiterea documentaţiei revizuite, aceasta va fi analizată şi avizată în cadrul CTE CNAIR, urmând ca ulterior să poată fi demarate activităţile de teren pe varianta de traseu avizată.

Un alt proiect pentru care se efectuează, în prezent, Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2 este Drum Expres Bacău – Piatra Neamţ. În acest sens, în luna iulie.2021, a fost avizată în cadrul CTE CNAIR Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în urma căreia au fost alese două variante de traseu, iar imediat după stabilirea şi avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigaţiilor de teren, cât şi activităţile de obţinere a Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.