Friday, September 29, 2023


25 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Onești de miercuri, 26 mai. Vezi care sunt acestea

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local…

PublicatCurierul , in Actualitate , at mai 21, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de miercuri, 26 mai 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi figurează 25 de proiecte de hotărâre. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Care sunt proiectele pe care vor trebui sa le dezbata și sa le  aprobe consilierii onesteni:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Oneşti.

3. Proiect de hotărâre pentru reactualizarea Nomenclatorului și ierarhia funcțiilor contractuale din Direcția Generală de Asistență Socială Onești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/23.01.2020 privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor /serviciilor publice din subordinea consiliului local.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al structurii funcționale – Primăria municipiului Onești și al instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local.

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Onesti a unor imobile constituite din terenuri și constructii situate în intravilanul și extravilanul municipiului Onești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri de uz și interes public local ce aparțin domeniului public al municipiului Onești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Planului  anual  şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă ” pe anul 2021 în municipiul Oneşti.

8. Proiect de hotărâre privind însușirea „Raportului de evaluare pentru un bun imobil – teren, aflat în proprietatea privată a municipiului Oneşti, în vederea actualizării evidenţei contabile şi tehnico-operative a acestora”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile  – terenuri, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil proprietate privată a Municipiului Onești

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Oneşti

12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz şi servitute asupra unor suprafeţe de teren aparţinând municipiului Oneşti

13. Proiect de hotărâre privind privind preluarea din administrarea S.C. Domeniu Public şi Privat S.A. în administrarea Consiliului Local Oneşti a unor mijloace fixe nefuncţionale.

14. Proiect de hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind centralele termice de cartier care au fost date în administrarea S.C. Termon CT S.A. Onești – societate în faliment.

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării unui contract de concesiune prin suplimentarea suprafeţei terenului concesionat şi aprobarea modelului de act adiţional.

16. Proiect de hotărâre aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezlipire a unui imobil proprietatea municipiului Onești în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii.

17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 269 din 21.12.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Oneşti a unui bun imobil de interes local.

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din inventarul domeniul public al Municipiului Oneşti a unor mijloace fixe.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 21.03.2019 privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al Municipiului Oneşti.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 235 din 23.12.2019 atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al Municipiului Oneşti a unor imobile constituite din terenuri cu şi fără construcţii situate în intravilan.

21. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Direcției Administrația Piețelor, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/2018.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/10 august 2020 privind aprobarea  bugetului proiectului ,,Totul va fi bine pentru Spitalul municipal ,,Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti” propus spre finantare  prin intermediul Programului Operational  Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 9- Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID – 19, Obiectivul specific OS  9.1 – Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID -19”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de sterilizare gratuită a animalelor de companie, câini și pisici, cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora, la nivelul municipiului Onești”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării evenimentului „Marșul absolvenților 2021”

25. Probleme de interes local (Diverse).