Saturday, June 15, 2024


Cresc timpii de eliberare a actelor de identitate noi!

Primăria Municipiului Onești, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, anunță faptul că timpii de eliberare a actelor…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at august 2, 2021

Primăria Municipiului Onești, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, anunță faptul că timpii de eliberare a actelor de identitate au crescut din cauza unor probleme tehnice apărute în procesul de tipărire a cărților de identitate la nivel naţional.

Atenție! Actele de identitate expirate începând cu data de 01.03.2020 îşi prelungesc valabilitatea cu încă 90 zile de la încetarea stării de alertă, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.55/2020 art.4 alin.5. Pe cale de consecinţă, aceste acte de identitate pot fi utilizate în relaţiile cu instituţiile publice sau cu persoanele juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

Vă informăm că actul de identitate se eliberează de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia şi a documentelor prevăzute de lege.

Astfel, pentru eliberarea sau preschimbarea unei cărţi de identitate sunt necesare următoarele :

  • Actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
  • Certificatul de naştere, orginal şi copie;
  • certificatul de căsătorie (în cazul persoanei căsătorite), original şi copie;
  • hotărârea de divorţ (după caz), definitivă , original şi copie;
  • certificatul de deces (după caz) al soţului/soţiei decedat/decedată, orgi nai şi copie;
  • certificatele de naştere (după caz) ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, iar după caz, şi cel cu care face dovada adresei de reşedinţă;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Pentru orice informație suplimentară, vă rugăm să folosiți numărul de telefon: 0234 317 779.